چارچوب مفهومي طراحي شهري براي نسل جديد شهرهاي هوشمند - مقتدري

کد شناسه :16562
چارچوب مفهومي طراحي شهري براي نسل جديد شهرهاي هوشمند - مقتدري
موجودی دارد

چارچوب مفهومي طراحي شهري براي نسل جديد شهرهاي هوشمند بر مبناي مدل مكان پايدار تأليف : فريناز مقتدري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : سير تحول مفهومي شهر هوشمند 2 : مفاهيم و عناصر نوين مرتبط با شهرهاي هوشمند 3 : چارچوب مفهومي شهر هوشمند نوين - چارچوب مفهومي طراحي شهري براي نسل جديد شهرهاي هوشمند بر مبناي مدل مكان پايدار - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر