مقدمه اي بر تحليل شبكه و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري و منطقه اي

کد شناسه :16563
مقدمه اي بر تحليل شبكه و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري و منطقه اي
موجودی دارد

مقدمه اي بر تحليل شبكه اجتماعي و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري و منطقه اي همراه با آموزش نرم افزار گفي تأليف : داريوش مرادي چادگاني ، مسعود قاسمي ، نيلوفر راست قلم - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : چارچوب هاي نظري تحليل شبكه اجتماعي 2 : معرفي فنون و روش هاي تحليل در فرايند تحليل شبكه هاي اجتماعي 3 : آموزش نرم افزار گفي 4 : نمونه استفاده از تحليل شبكه اجتماعي در برنامه ريزي شهري و منطقه اي - مقدمه اي بر تحليل شبكه و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري و منطقه اي - همراه با آموزش نرم افزار گفي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر