مباني لرزه زمين ساخت با نگاهي ويژه به لرزه زمين ساخت ايران زمين

کد شناسه :16714
مباني لرزه زمين ساخت با نگاهي ويژه به لرزه زمين ساخت ايران زمين
موجودی دارد

مباني لرزه زمين ساخت با نگاهي ويژه به لرزه زمين ساخت ايران زمين مجيد نعمتي انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، عمران ، زمين شناسي ساختاري ايران ، زلزله شناسي ايران ، كتاب پرهام ، زمين ساخت جهاني زمين ، زمين لرزه ها و لرزه زمين ساخت ، گسل ها و لرزه زمين ساخت ، استان هاي لرزه زمين ساختي ايران ، زمين لرزه هاي بزرگ و ويرانگر ايران ، برآورد خطر زمين لرزه ، پيش بيني زمين لرزه ها ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر