مباني و اصول برنامه ريزي طراحي شهري و روستايي - آزمون هاي نظام مهندسي

کد شناسه :16716
مباني و اصول برنامه ريزي طراحي شهري و روستايي - آزمون هاي نظام مهندسي
موجودی دارد

محمد عظيمي آقداش ، مباني و اصول برنامه ريزي طراحي شهري و روستايي ، انتشارات نوآور ، آزمون هاي نظام مهندسي رشته شهرسازي ، كتاب پرهام ، تعاريف و مفاهيم برنامه ريزي ، مديريت كاربري اراضي ، برنامه ريزي كاربري اراضي ، برنامه ريزي مسكن ، برنامه ريزي حمل و نقل ، توليد و توزيع سفر ، مديريت تردد و توقف ، شبكه و راههاي شهري ، طراحي راه هاي شهري ، برنامه ريزي كاربري هاي سبز ، مديريت كاربري هاي صنعتي ، زيرساخت ها و تجهيزات ، پدافند غيرعامل در شهرسازي ، مديريت بحران شهري ، روابط شهر و روستا ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر