راهنماي تصويري و كاربردي ايمني در ساختمان سازي

کد شناسه :16746
راهنماي تصويري و كاربردي ايمني در ساختمان سازي

كتاب راهنماي تصويري و كاربردي ايمني در ساختمان سازي از ديدگاه بازرس و مشاور ايمني با رويكرد كاهش هزينه هاي ناشي از حوادث ساختمان سازي تأليف حامد خانجاني ، انتشارات نوآور ، عمران ، ساختمان سازي ، ايمني صنعتي ، پيش بيني هاي ايمني ، صنعت و تجارت ، كتاب پرهام ، ايمني در كارگاه هاي ساختماني ، ملاحظات مديريت ايمني ، ملاحظات اقتصادي تأمين ايمني ، اهم وظايف كارفرمايان وسازندگان در زمينه ايمني ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر