تحليل پايداري استاتيكي سدهاي خاكي

کد شناسه :16761
تحليل پايداري استاتيكي سدهاي خاكي
موجودی دارد

كتاب استاندارد طراحي شماره 13 USBR سدهاي خاكي فصل 4 نحليل پايداري استاتيكي تأليف اداره عمران و آباداني آمريكا ترجمه رضا ضيايي مويد ، اميرحسين قاسمي پناه ، انتشارات دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين ، عمران ، استانداردهاي سدهاي خاكي ، پايداري شيبها ، تحليل پايداري سد و سدسازي ، كتاب پرهام ، مقدمه اي بر تحليل پايداري ، شرايط بارگذاري و ضريب اطمينان ، مقاومت برشي مصالح ، تعيين فشارهاي حفره اي ، تحليل پايدراي در شيرواني ها ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر