توسعه اجتماعي نظريه و اقدام

کد شناسه :16837
توسعه اجتماعي نظريه و اقدام

كتاب توسعه اجتماعي نظريه و اقدام تأليف جيمز ميجلي ، ترجمه سيداحمد فيروزآبادي ، حميده دباغي ، انتشارات علمي و فرهنگي ، جامعه شناسي ، تحولات اجتماعي ، كتاب پرهام ، فهم توسعه اجتماعي ، تعريف توسعه اجتماعي ، تاريخچه توسعه اجتماعي ، نظريه توسعه اجتماعي ، مروري بر مناقشات نظري و فرايند توسعه اجتماعي ، اصول نظري و اقدام توسعه اجتماعي ، اقدامات توسعه اجتماعي ، سرمايه گذاري در دانش و مهارتها نقش سرمايه انساني ، سرمايه اجتماعي اجتماعات محلي و توسعه اجتماعي ، ارتقاي كار شايسته و اشتغال سياست ها و سرمايه گذاري ها ، كسب و كارها و وام هاي خرد و توسعه اجتماعي ، دارايي ها و توسعه اجتماعي ، حمايت اجتماعي به مثابه استراتژي توسعه اجتماعي ، برنامه ريزي اجتماعي ، حقوق و توسعه اجتماعي ، دستور كار دستيابي به توسعه اجتماعي ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر