مقدمه اي بر برنامه ريزي سكونتگاههاي روستايي

کد شناسه :7937
مقدمه اي بر برنامه ريزي سكونتگاههاي روستايي

مقدمه اي بر برنامه ريزي سكونتگاههاي روستايي، انتشارات پرهام نقش حسن افراخته شهرسازي كتاب پرهام ، تعاريف و مفاهيم ، مروري بر الگوهاي و انواع برنامه ريزي توسعه روستايي ، سازمان فضايي و مكان هاي مركزي ، نظام سلسله مراتبي مراكز سكونتي و خدمات ، تكنيك هاي تحليل فضايي ، استفاده از آزمون هاي آماري در تحقيقات روستايي ، شهرگرايي روستايي ، مقدمه اي بر برنامه ريزي سكونتگاههاي روستايي ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر