مقدمه اي بر ساماندهي صنعت و سكونت در مناطق شهري

کد شناسه :8113
مقدمه اي بر ساماندهي صنعت و سكونت در مناطق شهري

مقدمه اي بر ساماندهي صنعت و سكونت در مناطق شهري محمد موسوي شهرسازي ، برنامه ريزي شهري و منطقه اي انتشارات پرهام نقش ، كتاب پرهام ،معرفي منطقه 21 شهرداري تهران،بررسي رويكرد ها و تجارب ساماندهي صنعت و سكونت در ايران و جهان ، گزيده مقالات اولين همايش تخصصي ساماندهي صنعت و سكونت در منطقه 21 شهرداري تهران ، مقدمه اي بر ساماندهي صنعت و سكونت در مناطق شهري ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر