مديريت زيست محيطي ج2

کد شناسه :9268
مديريت زيست محيطي ج2

مديريت زيست محيطي جلد دوم از استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري انجمن شهرسازي امريكا ترجمه : ماه فريد منصوريان ، نيلوفر نامدار قشقايي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مروري بر مديريت زيست محيطي 2 : هوا 3 : آب 4 : زمين 5 : مخاطرات - مديريت زيست محيطي جلد دوم از استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري انجمن شهرسازي امريكا - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر