طرح ها و برنامه هاي شهرسازي

کد شناسه :9477
طرح ها و برنامه هاي شهرسازي

طرح ها و برنامه هاي شهرسازي : مفاهيم، روندها و الزامات طرح هاي جامع و تفصيلي در ايران با تأكيد بر وضعيت تهران تأليف : مصطفي بهزاد فر - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم و تعاريف پايه 2 : سابقه و مشخصات طرحهاي جامع و تفصيلي شهر تهران 3 : جايگاه فضاهاي گذران اوقات فراغت در طرح هاي جامع شهر تهران و كارايي عملي آن - طرح ها و برنامه هاي شهرسازي : مفاهيم ، روندها و الزامات طرح هاي جامع و تفصيلي در ايران ، با تأكيد بر وضعيت تهران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر