مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني

کد شناسه :9596
مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني
موجودی دارد

مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني تاليف : محمدرضا حافظ نيا 1 : كليات 2 : انواع تحقيقات علمي 3 : انتخاب تعريف و بيان مسئله و موضوع تحقيق 4 : تدوين فرضيه 5 : نمونه گيري 6 : ابزار سنجش و گرد آوري اطلاعات 7 : روشهاي گرد آوري اطلاعات 8 :كد گذاري استخراج و طبقه بندي داده ها 9 : تجزيه و تحليل داده ها و استنتاج 10 : تنظيم و تدوين گزارش تحقيق 11 : تهيه و تنظيم طرح تحقيق 12 : تهيه و تنظيم مقاله علمي 13 : روش ارجاع و استفاده از آثار ديگران - مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر