درباره ما  صاحب امتياز :محمدحسين باغشاهي

   آدرس: تهران ، تهران خيابان انقلاب ابتداي خ 12 فروردين پلاك 297

  تلفن: 02166468235

  پست الكترونيك :parhambook@gmail.com

مركز فروش انواع كتاب هاي رشته معماري ، عمران ، شهرسازي ، مرمت ، و رشته هاي مربوطه